Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών & εφαρμογών μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας
Data Reporting Services
Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς & Εξυπηρέτησης Μελών
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
+30 210 33 66 777
+30 210 33 66 296
ARM@athexgroup.gr ,ARM- SUPPORT@athexgroup.grAPA@athexgroup.grAPA-SUPPORT@athexgroup.gr

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπηρεσίες Χρηματιστηριακής Πληροφορίας & Συστημάτων
Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς & Εξυπηρέτησης Μελών
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
+30 210 33 66 777
+30 210 33 66 296
mds@athexgroup.gr 

 

Συνεργάζεστε ήδη μαζί μας;

Tότε αξιοποιείστε το προνόμιο της πρόσβασή σας στη διαδικτυακή πύλη επικοινωνίας "Financial Technology Products", ώστε να διαχειρίζεστε άμεσα και απευθείας τα αιτήματά σας (τεχνικής και εμπορικής φύσεως), παρακολουθώντας συγχρόνως και την πρόοδό τους. Για την είσοδό σας επιλέξτε το ακόλουθο εικονίδιο (αν δεν έχετε στοιχεία πρόσβασης επικοινωνήστε μαζί μας):

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων