Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE20F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
5 Ιουν 2020 1.654 2,61 1.165 1.662 1.622,25 291 1.657,5 3.810
4 Ιουν 2020 1.612 -1,07 793 1.625 1.588,25 250 1.607 3.490
3 Ιουν 2020 1.629,5 0,62 428 1.635 1.617,5 117 1.627,75 3.478
2 Ιουν 2020 1.619,5 2,63 944 1.623 1.590 245 1.619,25 3.392
1 Ιουν 2020 1.578 0,16 659 1.591 1.565,5 149 1.582 3.291
29 Μαϊ 2020 1.575,5 -1,88 855 1.588 1.564,25 232 1.573,75 3.302
28 Μαϊ 2020 1.605,75 1,25 1.280 1.610,5 1.578 327 1.596,25 3.495
27 Μαϊ 2020 1.586 4,48 2.304 1.590 1.510 618 1.583,75 3.237
26 Μαϊ 2020 1.518 1,98 921 1.525 1.489 243 1.521,25 3.334
25 Μαϊ 2020 1.488,5 2,44 799 1.496 1.463 192 1.495,75 3.489
22 Μαϊ 2020 1.453 0,05 494 1.465,5 1.430 122 1.453,75 3.326
21 Μαϊ 2020 1.452,25 -0,19 578 1.460,75 1.444 124 1.452,5 3.347
20 Μαϊ 2020 1.455 1,39 802 1.462,5 1.419 184 1.457,25 3.298
19 Μαϊ 2020 1.435 -2,10 1.491 1.480 1.432,5 264 1.434,25 3.115
18 Μαϊ 2020 1.465,75 3,37 793 1.465,75 1.440 152 1.460,75 3.023
15 Μαϊ 2020 1.418 1,02 1.421 1.434 1.413,5 143 1.419 3.046
14 Μαϊ 2020 1.403,75 -0,80 1.173 1.417 1.395 142 1.399,75 2.394
13 Μαϊ 2020 1.415 -1,38 1.595 1.421 1.396,75 186 1.406,75 1.634
12 Μαϊ 2020 1.434,75 0,67 791 1.453 1.413 108 1.434,75 689
11 Μαϊ 2020 1.425,25 -2,31 510 1.469,5 1.425,25 54 1.436,75 450
8 Μαϊ 2020 1.459 0,59 30 1.471,5 1.459 6 1.457 401
7 Μαϊ 2020 1.450,5 -0,79 46 1.464 1.447 14 1.456 382
6 Μαϊ 2020 1.462 -1,15 85 1.479,25 1.462 20 1.461,75 351
5 Μαϊ 2020 1.479 0,68 195 1.491,75 1.479 16 1.474,5 346
4 Μαϊ 2020 1.469 -3,61 67 1.477,5 1.460,25 15 1.457,5 316
30 Απρ 2020 1.524 -1,30 52 1.559,25 1.522,75 9 1.518,5 312
29 Απρ 2020 1.544 0,65 89 1.547,25 1.524,25 12 1.555,5 326
28 Απρ 2020 1.534 1,79 51 1.540 1.510,5 9 1.539 286
27 Απρ 2020 1.507 2,40 21 1.507 1.500,5 2 1.504,75 270
24 Απρ 2020 1.471,75 0,34 0 0 0 0 1.461,5 249

FTSE20G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
5 Ιουν 2020 1.640 4,46 284 1.642 1.607 53 1.641,25 542
4 Ιουν 2020 1.570 -2,27 86 1.602 1.570 24 1.585,5 367
3 Ιουν 2020 1.606,5 1,13 28 1.610 1.600,5 8 1.606,5 312
2 Ιουν 2020 1.588,5 2,73 140 1.600 1.584 19 1.596,25 306
1 Ιουν 2020 1.546,25 -0,23 53 1.568,25 1.546,25 13 1.558,5 274
29 Μαϊ 2020 1.549,75 -1,53 99 1.558,5 1.541 14 1.550 254
28 Μαϊ 2020 1.573,75 0,62 53 1.588,75 1.560,5 25 1.574,25 241
27 Μαϊ 2020 1.564 4,01 218 1.564 1.484 34 1.563 233
26 Μαϊ 2020 1.503,75 2,31 76 1.504 1.474 21 1.500,25 264
25 Μαϊ 2020 1.469,75 2,07 79 1.469,75 1.445 16 1.471,75 238
22 Μαϊ 2020 1.440 1,19 80 1.445,5 1.405 14 1.433 203
21 Μαϊ 2020 1.423 -1,18 5 1.431,75 1.423 5 1.430,75 221
20 Μαϊ 2020 1.440 1,95 11 1.442 1.401 7 1.434,75 219
19 Μαϊ 2020 1.412,5 -0,70 124 1.430,75 1.412,5 11 1.416,25 210
18 Μαϊ 2020 1.422,5 2,04 8 1.432,25 1.422,5 3 1.442 128
15 Μαϊ 2020 1.394 -2,09 120 1.404 1.394 6 1.398,5 120
14 Μαϊ 2020 1.423,75 3,17 0 0 0 0 1.380,75 85
13 Μαϊ 2020 1.380 -1,53 26 1.385 1.380 7 1.387,75 85
12 Μαϊ 2020 1.401,5 -0,95 85 1.405 1.397 9 1.413,75 97
11 Μαϊ 2020 1.415 -3,07 114 1.447,75 1.415 13 1.419,25 74

FTSE20H

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων