Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE22F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
27 Μαϊ 2022 2.152,75 0,33 205 2.160 2.140 84 2.151 3.567
26 Μαϊ 2022 2.145,75 2,03 461 2.147 2.100 121 2.145,75 3.523
25 Μαϊ 2022 2.103 1,74 626 2.111,5 2.089 158 2.105,75 3.603
24 Μαϊ 2022 2.067 0,11 592 2.093 2.058 207 2.082 3.555
23 Μαϊ 2022 2.064,75 0,18 389 2.101 2.060,5 138 2.064,5 3.634
20 Μαϊ 2022 2.061 1,28 731 2.068 2.048,5 203 2.066,75 3.576
19 Μαϊ 2022 2.035 -2,15 2.147 2.037 2.004,5 391 2.028,5 3.191
18 Μαϊ 2022 2.079,75 -0,13 1.093 2.096 2.072 117 2.075,25 2.683
17 Μαϊ 2022 2.082,5 0,62 1.079 2.093,75 2.075,5 162 2.085 2.022
16 Μαϊ 2022 2.069,75 -0,92 285 2.089,5 2.050,5 85 2.058,75 1.358
13 Μαϊ 2022 2.089 2,91 821 2.105,5 2.073,5 110 2.079,75 1.250
12 Μαϊ 2022 2.030 -2,59 478 2.063 2.020,5 111 2.031,5 879
11 Μαϊ 2022 2.084 0,19 916 2.115,5 2.064 145 2.082,75 714
10 Μαϊ 2022 2.080 0,73 359 2.104,75 2.050 52 2.077,5 545
9 Μαϊ 2022 2.065 -0,34 278 2.093,25 2.060 55 2.046,75 541
6 Μαϊ 2022 2.072 -3,53 369 2.130 2.050 62 2.067,25 444
5 Μαϊ 2022 2.147,75 -1,66 44 2.216,75 2.147,75 16 2.150,75 390
4 Μαϊ 2022 2.184 0,55 152 2.189 2.168 16 2.173 354
3 Μαϊ 2022 2.172 -4,05 235 2.226,25 2.171 25 2.173,75 245
29 Απρ 2022 2.263,75 1,00 3 2.263,75 2.263,75 1 2.234 175
28 Απρ 2022 2.241,25 0,50 44 2.262,5 2.241,25 6 2.237 175
27 Απρ 2022 2.230 -2,61 72 2.246,25 2.223,75 13 2.230,75 201
26 Απρ 2022 2.289,75 -1,39 46 2.314,75 2.289,75 10 2.290,5 210
21 Απρ 2022 2.322 1,33 23 2.322 2.310,25 4 2.320,5 173
20 Απρ 2022 2.291,5 2,15 170 2.291,5 2.258,75 15 2.294,5 154
19 Απρ 2022 2.243,25 0,31 44 2.248 2.232,5 6 2.247,5 78
14 Απρ 2022 2.236,25 -0,18 4 2.236,25 2.236,25 1 2.232,75 34
13 Απρ 2022 2.240,25 0,03 30 2.240,25 2.240,25 3 2.243,25 30

FTSE22G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
27 Μαϊ 2022 2.140,75 0,27 1 2.140,75 2.140,75 1 2.136 78
26 Μαϊ 2022 2.135 2,40 27 2.135 2.104,25 4 2.129 78
25 Μαϊ 2022 2.085 0,98 90 2.086,75 2.081 6 2.086,75 56
24 Μαϊ 2022 2.064,75 0,51 67 2.064,75 2.051,5 4 2.062 46
23 Μαϊ 2022 2.054,25 0,85 60 2.054,25 2.048,5 5 2.043,5 26
20 Μαϊ 2022 2.037 1,80 6 2.037 2.035 2 2.047,25 16
19 Μαϊ 2022 2.001 -4,29 15 2.011,25 2.001 2 2.008,25 15

FTSE22H

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE22I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE22L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE23C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων