Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE20F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Μαϊ 2020 1.453 0,05 494 1.465,5 1.430 122 1.453,75 3.326
21 Μαϊ 2020 1.452,25 -0,19 578 1.460,75 1.444 124 1.452,5 3.347
20 Μαϊ 2020 1.455 1,39 802 1.462,5 1.419 184 1.457,25 3.298
19 Μαϊ 2020 1.435 -2,10 1.491 1.480 1.432,5 264 1.434,25 3.115
18 Μαϊ 2020 1.465,75 3,37 793 1.465,75 1.440 152 1.460,75 3.023
15 Μαϊ 2020 1.418 1,02 1.421 1.434 1.413,5 143 1.419 3.046
14 Μαϊ 2020 1.403,75 -0,80 1.173 1.417 1.395 142 1.399,75 2.394
13 Μαϊ 2020 1.415 -1,38 1.595 1.421 1.396,75 186 1.406,75 1.634
12 Μαϊ 2020 1.434,75 0,67 791 1.453 1.413 108 1.434,75 689
11 Μαϊ 2020 1.425,25 -2,31 510 1.469,5 1.425,25 54 1.436,75 450
8 Μαϊ 2020 1.459 0,59 30 1.471,5 1.459 6 1.457 401
7 Μαϊ 2020 1.450,5 -0,79 46 1.464 1.447 14 1.456 382
6 Μαϊ 2020 1.462 -1,15 85 1.479,25 1.462 20 1.461,75 351
5 Μαϊ 2020 1.479 0,68 195 1.491,75 1.479 16 1.474,5 346
4 Μαϊ 2020 1.469 -3,61 67 1.477,5 1.460,25 15 1.457,5 316
30 Απρ 2020 1.524 -1,30 52 1.559,25 1.522,75 9 1.518,5 312
29 Απρ 2020 1.544 0,65 89 1.547,25 1.524,25 12 1.555,5 326
28 Απρ 2020 1.534 1,79 51 1.540 1.510,5 9 1.539 286
27 Απρ 2020 1.507 2,40 21 1.507 1.500,5 2 1.504,75 270
24 Απρ 2020 1.471,75 0,34 0 0 0 0 1.461,5 249
23 Απρ 2020 1.466,75 2,28 101 1.468 1.448,5 6 1.469,25 249
22 Απρ 2020 1.434 0,95 265 1.445 1.420 17 1.429 170
21 Απρ 2020 1.420,5 -4,21 2 1.438 1.420,5 2 1.420,25 69
16 Απρ 2020 1.483 0,39 1 1.483 1.483 1 1.469,5 67
15 Απρ 2020 1.477,25 -1,47 66 1.491,75 1.471,25 6 1.474 66
14 Απρ 2020 1.499,25 0,76 60 1.509,5 1.499,25 4 1.522 20

FTSE20G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Μαϊ 2020 1.440 1,19 80 1.445,5 1.405 14 1.433 203
21 Μαϊ 2020 1.423 -1,18 5 1.431,75 1.423 5 1.430,75 221
20 Μαϊ 2020 1.440 1,95 11 1.442 1.401 7 1.434,75 219
19 Μαϊ 2020 1.412,5 -0,70 124 1.430,75 1.412,5 11 1.416,25 210
18 Μαϊ 2020 1.422,5 2,04 8 1.432,25 1.422,5 3 1.442 128
15 Μαϊ 2020 1.394 -2,09 120 1.404 1.394 6 1.398,5 120
14 Μαϊ 2020 1.423,75 3,17 0 0 0 0 1.380,75 85
13 Μαϊ 2020 1.380 -1,53 26 1.385 1.380 7 1.387,75 85
12 Μαϊ 2020 1.401,5 -0,95 85 1.405 1.397 9 1.413,75 97
11 Μαϊ 2020 1.415 -3,07 114 1.447,75 1.415 13 1.419,25 74

FTSE20H

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων