Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

ALPHABOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,712 5.000
21 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,7275 53.651
20 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,717 53.651
19 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,683 53.651
16 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,7075 53.651
15 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,728 63.651
14 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,6795 63.651
13 Φεβ 2024 0,01 -99,81 0 0 0 0 1,7025 63.651
12 Φεβ 2024 5,38 53.700,00 10.000 5,38 4,88 2 1,72 63.651
9 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,71 53.651
8 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,7225 53.651
7 Φεβ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,757 53.651
6 Φεβ 2024 0,01 -99,83 0 0 0 0 1,768 53.651
5 Φεβ 2024 5,88 20,49 48.651 5,88 4,88 3 1,735 53.651
2 Φεβ 2024 4,88 0,00 5.000 4,88 4,88 1 1,7 8.645
1 Φεβ 2024 4,88 48.700,00 3.645 4,88 4,88 1 1,65 4.453
31 Ιαν 2024 0,01 -99,80 0 0 0 0 1,6015 808
30 Ιαν 2024 4,88 48.700,00 808 4,88 4,88 1 1,5875 808
3 Ιαν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,547 188.375
2 Ιαν 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 1,539 188.375
29 Δεκ 2023 0,01 -99,86 0 0 0 0 1,491 188.375
28 Δεκ 2023 7,38 73.700,00 188.375 7,38 4,88 6 1,51 188.375

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων