Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

ALPHABOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
1 Δεκ 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,56 36.070
30 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,554 36.070
29 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,58 36.070
28 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,55 36.070
27 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,537 36.070
24 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,53 36.070
23 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,514 36.070
22 Νοε 2023 0,01 -99,81 0 0 0 0 1,4995 36.070
21 Νοε 2023 5,38 53.700,00 13.000 5,38 4,88 2 1,514 36.070
20 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,515 23.070
17 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,4865 23.070
16 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,4865 23.070
15 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,4785 23.070
14 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,3945 23.070
13 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,395 23.070
10 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,432 23.070
9 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,46 23.070
8 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,4595 23.070
7 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,487 23.070
6 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,4445 23.070
3 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,453 123.070
2 Νοε 2023 0,01 0,00 0 0 0 0 1,4 123.070
1 Νοε 2023 0,01 -99,84 0 0 0 0 1,41 123.070
31 Οκτ 2023 6,38 63.700,00 100.000 6,38 4,88 4 1,415 123.070
30 Οκτ 2023 0,01 -99,83 0 0 0 0 1,401 23.070
27 Οκτ 2023 5,88 58.700,00 23.070 5,88 4,88 3 1,39 23.070

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων