Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 21 Ιουν 2024   contract-size: 100
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
TPEIR24F1.80 0 0 0 0 - 0 0 1,8 TPEIR24R1.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F1.90 0 0 0 0 - 0 0 1,9 TPEIR24R1.90 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F2.00 0 0 0 0 - 0 0 2 TPEIR24R2.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F2.20 0 0 0 0 - 0 0 2,2 TPEIR24R2.20 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F2.40 0 0 0 0 - 0 0 2,4 TPEIR24R2.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F2.60 0 0 0 0 - 0 0 2,6 TPEIR24R2.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F2.80 0 0 0 0 - 0 0 2,8 TPEIR24R2.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F3.00 0 0 0 0 - 0 0 3 TPEIR24R3.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F3.20 0 0 0 0 - 0 0 3,2 TPEIR24R3.20 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F3.40 0 0 0 0 - 0 0 3,4 TPEIR24R3.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F3.60 0 0 0 0 - 0 0 3,6 TPEIR24R3.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F3.80 0 0 0 0 - 0 0 3,8 TPEIR24R3.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F4.00 0 0 0 0 - 0 0 4 TPEIR24R4.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F4.40 0 0 0 0 - 0 0 4,4 TPEIR24R4.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F4.80 0 0 0 0 - 0 0 4,8 TPEIR24R4.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F5.20 0 0 0 0 - 0 0 5,2 TPEIR24R5.20 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F5.60 0 0 0 0 - 0 0 5,6 TPEIR24R5.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F6.00 0 0 0 0 - 0 0 6 TPEIR24R6.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24F6.40 0 0 0 0 - 0 0 6,4 TPEIR24R6.40 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων