Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 16 Αυγ 2024   contract-size: 100
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
TPEIR24H2.40 0 0 0 0 - 0 0 2,4 TPEIR24T2.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H2.60 0 0 0 0 - 0 0 2,6 TPEIR24T2.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H2.80 0 0 0 0 - 0 0 2,8 TPEIR24T2.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H3.00 0 0 0 0 - 0 0 3 TPEIR24T3.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H3.20 0 0 0 0 - 0 0 3,2 TPEIR24T3.20 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H3.40 0 0 0 0 - 0 0 3,4 TPEIR24T3.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H3.60 0 0 0 0 - 0 0 3,6 TPEIR24T3.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H3.80 0 0 0 0 - 0 0 3,8 TPEIR24T3.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H4.00 0 0 0 0 - 0 0 4 TPEIR24T4.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H4.40 0 0 0 0 - 0 0 4,4 TPEIR24T4.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H4.80 0 0 0 0 - 0 0 4,8 TPEIR24T4.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H5.20 0 0 0 0 - 0 0 5,2 TPEIR24T5.20 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H5.60 0 0 0 0 - 0 0 5,6 TPEIR24T5.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24H6.00 0 0 0 0 - 0 0 6 TPEIR24T6.00 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων