Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 19 Ιουλ 2024   contract-size: 100
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
TPEIR24G2.40 0 0 0 0 - 0 0 2,4 TPEIR24S2.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G2.60 0 0 0 0 - 0 0 2,6 TPEIR24S2.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G2.80 0 0 0 0 - 0 0 2,8 TPEIR24S2.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G3.00 0 0 0 0 - 0 0 3 TPEIR24S3.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G3.20 0 0 0 0 - 0 0 3,2 TPEIR24S3.20 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G3.40 0 0 0 0 - 0 0 3,4 TPEIR24S3.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G3.60 0 0 0 0 - 0 0 3,6 TPEIR24S3.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G3.80 0 0 0 0 - 0 0 3,8 TPEIR24S3.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G4.00 0 0 0 0 - 0 0 4 TPEIR24S4.00 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G4.40 0 0 0 0 - 0 0 4,4 TPEIR24S4.40 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G4.80 0 0 0 0 - 0 0 4,8 TPEIR24S4.80 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G5.20 0 0 0 0 - 0 0 5,2 TPEIR24S5.20 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G5.60 0 0 0 0 - 0 0 5,6 TPEIR24S5.60 0 0 0 0 - 0 0
TPEIR24G6.00 0 0 0 0 - 0 0 6 TPEIR24S6.00 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων