Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE19L 2.248,25 20 2.249 9 2.248,5 33,5 1,51 1 0 12:44:37
FTSE20A 2.243,75 20 2.249,5 20 2.248,75 33,5 1,51 20 0 12:44:37
FTSE20B 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:15
FTSE20C 2.100 1 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:08
FTSE20F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:14
FTSE20I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:09

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων