Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE23J 0 0 0 0 2.816 -70,75 -2,45 3 0 18:38:16
FTSE23K 0 0 0 0 2.815 -63,25 -2,20 1 0 18:38:16
FTSE23L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03
FTSE24C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03
FTSE24F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03
FTSE24I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:03

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων