Για πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία επικοινωνίας
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Υπηρεσία Ψηφιακών Υπογραφών (PKI-CA)
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
 +30 210 336 6777
tcs@athexgroup.gr
   
Στοιχεία Επικοινωνίας για θέματα Τεχνικής Υποστήριξης
+30 210 336 6300
PKICA-Services@athexgroup.gr
   
Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης ανάκλησης πιστοποιητικών η διαδικασία γίνεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής επείγουσας ανάκλησης πιστοποιητικών
+30 695 100 7878

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων