Πολιτική - Κανονισμός - Όροι και Προϋποθέσεις

Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 and ATHEX RSA Root CA G4 R1 Certificates (Ver.1.8.4, 29/07/2022)
PKI Disclosure Statement (Ver.1.4, 13/12/2021)
Όροι και Προϋποθέσεις (Ver.2.2, 14/12/2022)

Εξ' Αποστάσεως Ταυτοποίηση

Οδηγίες χρήστη εξ αποστάσεως ταυτοποίησης  (Ver0100, 21/06/2023)
Λίστα Εγγράφων Ταυτοποίησης Ανά Χώρα (Ver0100 26/09/2022)                        
Κείμενο Συγκατάθεσης Εξ Αποστάσεως Ταυτοποίησης (Ver0100 06/04/2023)

Αιτήσεις - Συμβάσεις Συνδρομητών

Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για ATHEX, HEnEX, CSE Trading και Clearing Συστήματα (Ver0205, 8/8/2022)
Εγκριτική Επιστολή Αιτημάτων Πιστοποιητικών για ATHEX, HEnEXCSE Trading και Clearing Συστήματα (Ver0205, 8/8/2022)
Εξουσιοδότηση για Εγκριτή Πιστοποιητικών για ATHEX, HEnEXCSE Trading και Clearing Συστήματα (Ver0204, 1/6/2022)
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για το Σύστημα ΕΡΜΗΣ (H.E.R.ME.S.) (Ver0203, 21/9/2022)
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό  Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Χρονοσήμανσης (Ver0205, 27/11/2023)
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό  Ηλεκτρονικής Σφραγίδας και Χρονοσήμανσης (Ver0204, 27/11/2023)
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Γνησιότητας Ιστοτόπου (Ver0200, 26/3/2021)

Πιστοποιητικά Ιεραρχιών - CRLs

Πιστοποιητικά υποκείμενης αρχής και λίστες ανακληθέντων πιστοποιητικών (CRLs)


Δακτυλικά αποτυπώματα
Δακτυλικά αποτυπώματα (Thumbprint) του Root CA καθώς και των Sub-CAs αναφορικά με τα δημόσια κλειδιά:

CN=ATHEX Root CA O=Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1) = DB 2B 7B 43 4D FB 7F C1 CB 59 26 EC 5D 95 21 FE 35 0F F2 79

CN= ATHEX General Certificates CA O= Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1)= 9C 72 BB 4D 9C 02 D7 1E 2E 98 F4 3F E2 90 C2 77 4A 87 53 1B

CN=ATHEX Qualified Certificates CA O= Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1)= 04 A2 83 8B 61 7A 31 78 FF A4 4A DA 7C A2 73 43 34 F7 3F 31

CN=ATHEX SSL Certificates CA O= Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1)= 7E CA 0C D1 FC AC 56 14 DC 2F 58 9D 54 08 0B 28 DB 04 71 31

CN=ATHEX Root CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  89 2A 1B D4 C8 B0 F8 AA 9A 65 ED 4C B9 D3 BF 48 40 B3 4B C1

CN=ATHEX Qualified Certificates CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  F1 A4 CD D4 30 7C 66 75 6C 64 65 D6 AB 37 C9 DF 03 58 DF F1

CN=ATHEX General Certificates CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  42 51 E2 41 18 89 7B 50 78 E1 6A 80 A8 11 A0 01 74 D1 77 08

CN=ATHEX SSL Certificates CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  30 8A F1 86 5F 2C 0E 1E 7E F9 F3 B5 5B 26 7E 8E D5 D2 AE 20

CN=Athex Qualified Timestamping Authority O= Athens Stock Exchange C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  92 F5 E6 E1 72 4F 6D 7F C1 81 5F 16 53 68 E8 E7 F4 6C 62 48

CN=Athex eSeal CA G2 O= Athens Stock Exchange C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  8d aa 12 7c 4f ea ee fc 9b 0f 7f ea 75 a3 46 f4 f3 13 24 6f
 

 

Παλαιότερες Εκδόσεις

- Πολιτικές - Κανονισμοί
 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.8.3 12/05/2022)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.8.2 13/12/2021)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.8.1 07/05/2021)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.8 26/3/2021)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.7.3 18/1/2021)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.7.2 13/1/2021)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.7.1 5/1/2021)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.7 22/12/2020)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.6 17/9/2020)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.5 20/1/2020)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.4 23/12/2019)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.3 19/12/2019)
Certificate Policy/Certificate Practices Statement for ATHEX Root CA G3 Certificates (Ver.1.2,13/8/2019)
Πολιτική/Κανονισμός Πιστοποίησης EU Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών για Αυθεντικοποίηση ιστοτόπου και EV Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.1, 01/03/2018)
Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Σφραγίδας  (Έκδοση 1.2, 22/01/2018)
Πολιτική/Κανονισμός για Αναγνωρισμένη Ηλεκτρονική Χρονοσήμανση (Έκδοση 1.0, 15/06/2017)
Αρχή Χρονοσήμανσης - Δήλωση Δημοσίευσης (Έκδοση 1.0, 15/06/2017)
Certificate Policy of Qualified Certificates "Smart-Sign (dual key) - Class 2" (version 1.2, 01/06/2017)
Κανονισμός Πιστοποίησης EU Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.2, 1/06/2017)
Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Έκδοση 1.2, 01/06/2017)
Πολιτική/Κανονισμός Πιστοποίησης EU Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών για Αυθεντικοποίηση ιστοτόπου (Έκδοση 1.0, 01/06/2017)
Πολιτική Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.2, 1/06/2017)
Κανονισμός Πιστοποίησης Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.2, 1/06/2017)
Κανονισμός Πιστοποίησης Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)
Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)
Πολιτική Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)
Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)
Κανονισμός Πιστοποίησης Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)
Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)
Πολιτική Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)
Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)
Σύμβαση Χρήστη - Αποδέκτη (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων