ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

 

Δραστηριότητα

Η ElvalHalcor είναι κορυφαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού. Διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση με 17 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ολλανδία και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, ενώ δραστηριοποιείται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές: Αυτοκινητοβιομηχανία, Ναυπηγική βιομηχανία, Συσκευασία, Ενέργεια και δίκτυα διανομής, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Βιομηχανικές εφαρμογές, Θέρμανση, εξαερισμός, ψύξη και κλιματισμός (HVAC&R).

Έτος Ίδρυσης 1977
Διεύθυνση

ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΤΙΡΙΟ Β΄,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
Ταχ Κωδ:11527 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο 2262048640
Telefax 2262048910
Ιστοσελίδα http://www.elvalhalcor.com
Email info@elvalhalcor.com
Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΜΙΧΑΗΛ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΝΤΖΙΑ Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΛΕΝΙΑΤΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Κ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Ν ΟΥΡΑΝΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
THOMAS GEORGE SOFIS (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 3417
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC281121BD8
Σύμβολο ΕΛΧΑΟ1

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά (7) ετών.

Σύμβουλοι Έκδοσης 
Σύμβουλοι Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Ανάδοχοι
Ανάδοχοι  AXIA VENTURES  GROUP LTD,
EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Κύριοι Ανάδοχοι ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,
OPTIMA BANK A.E.
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.,
ALPHA BANK Α.Ε.

Βασικά στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 7 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 250.000
Ονομαστική αξία €1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης €1.000 εκάστη
Επιτόκιο 2,45%
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option)

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 4ης Περιόδου Εκτοκισμού:
είτε στη λήξη της πέμπτης (5ης), είτε της έκτης (6ης), είτε της έβδομης (7ης), είτε της όγδοης (8ης), είτε της ένατης (9ης), είτε της δέκατης (10ης) Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον (premium) ίσο με το ένα τοις εκατό (1%) επί του εξοφλούμενου κεφαλαίου.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού:
είτε στη λήξη της ενδέκατης (11ης), είτε της δωδέκατης (12ης), είτε της δέκατης τρίτης (13ης) Περιόδου Εκτοκισμού: χωρίς (premium).

Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) @100% πλέον δεδουλευμένων και ανεξόφλητων τόκων, φόρων και εξόδων, σε περίπτωση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:
α) παραβίαση οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη σε δύο συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς, ή
β) παραβίαση των περιορισμών διανομών προς μετόχους, ή
γ) παραβίαση των περιορισμών μετασχηματισμών, ή
δ) γνωστοποίηση μεταβολής ελέγχου.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης

 -
Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 10.11.2021 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 12.11.2021 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Έως €250.000.000. Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €200.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- ATLANTIC SECURITIES LTD
- ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP INVESTMENT SERVICES
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
 - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Ανακοινώσεις εταιρείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση

Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων