Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) έχει εκοπονήσει: 

Ειδικές Πρακτικές Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Μη Εισηγμένες Εταιρείες

Το Σχέδιο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΣΕΔ την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δείτε το υλικό της εκδήλωσης εδώ

Το Σχέδιο είχε τεθεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι και την 1η Ιουνίου 2016. 

Σχετικό Υλικό
Σχέδιο "Ειδικών Πρακτικών Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Μη Εισηγμένες Εταιρείες"
Δελτίο Τύπου

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων