Συμβούλιο Διοίκησης

1. Γεώργιος Σεραφείμ Πρόεδρος
2. Ιωάννης Καραγιάννης Μέλος
3. Γεώργιος Χαντζηνικολάου Μέλος
4. Θεοφάνης Μυλωνάς Μέλος
5. Ξένια Καζόλη Μέλος
6. Ουρανία Αικατερινάρη Μέλος
7. Αναστασία Στάμου Μέλος
     

 

Εκτελεστική Επιτροπή Υλοποίησης Δράσεων (Working Committee)

1. Χαρίκλεια Απαλαγάκη ΕΕΤ
2. Χάρης Κυριαζής ΣΕΒ
3. Μαρίνα Βασιλικού ΕΘΕ
   

 

Μέλη Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

1. Γεώργιος Σεραφείμ Πρόεδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Harvard Business School), Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΣΕΔ

2. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου Μέλος

Μέλος ΔΣ, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
Μέλος ΔΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3. Ξενοφών Αυλωνίτης Μέλος  
4. Στάθης Ποταμίτης Μέλος Δικηγόρος, POTAMITIS VEKRIS LAW OFFICE
5. Joelle Simon Μέλος Deputy  Director General Legal/Ethics and Corporate Governance, French Business Confederation MEDEF, France
6. Σταύρος Θωμαδάκης Μέλος

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Chair of the International Ethics Standards Board for Accountants (IFAC)

7. Ιωάννης Αναστασόπουλος Μέλος Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
8. Ιωάννης Αψούρης Μέλος Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
9. Αγκέλικα Γκούσκου Μέλος Δικηγόρος, Εταίρος, Selekos-Gouskou Law Offices
10. Λουκάς Δέδες Μέλος Ελληνική Ένωση CFA
11. Ξένια Καζόλη Μέλος Δικηγόρος, NESTOR Advisors
12. Josina Kamerling Μέλος Head of Regulatory Outreach, EMEA, CFA Institute
13. Ευθύμιος Νικολόπουλος Μέλος Commercial Operations, Strategic Initiatives & Business Development Director, ASTRAZENECA
14. Νικόλαος Δημόπουλος Μέλος Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

 

Στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης συμμετέχουν ex officio και τα Μέλη του Working Committee

 

       

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων