Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (Key Information Documents) που αφορούν στο επενδυτικό προϊόν των ΔΑΚ.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη και διάθεση των εγγράφων βασικών πληροφοριών είναι η εταιρία διαχείρισης κάθε ΔΑΚ. Τα εν λόγω έγγραφα δεν αποτελούν διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχουν προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στα συγκεκριμένα προϊόντα.

 

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP) για το ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων