Ανακοινώσεις Εκποιήσεων

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικά με την έγκριση της αίτησης για τη διενέργεια αιτηθείσας εκποίησης μέσω Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ή αναγκαστικής εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων

Ανακοινώσεις


ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ 22/06/2021

Κατά την περίοδο από 22/06/2021 έως και 21/07/2021, πρόκειται να εκποιηθούν 855 μετοχές, προερχόμενες από κλασματικά υπόλοιπα, της εταιρίας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (ISIN:GRS111003026), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων