Ανακοινώσεις Εκποιήσεων

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικά με την έγκριση της αίτησης για τη διενέργεια αιτηθείσας εκποίησης μέσω Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ή αναγκαστικής εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων

Ανακοινώσεις


ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΕΔ 02/02/2022

Κατά την περίοδο από 02/02/2022 έως 04/02/2022, πρόκειται να εκποιηθούν 40.910 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, κυριότητας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, με επισπεύδουσα την ABS METEXELIXIS S.A. μέσω της EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. και συγκεκριμένα:

Τεμάχια

ISIN

Ελάχιστη αποδεκτή τιμή Ρευστοποίησης /Ονομαστική Αξία

(%)

1.948

GR0128010676

103,04

1.948

GR0128011682

106,09

1.948

GR0128012698

109,15

1.948

GR0128013704

108,36

1.948

GR0128014710

110,54

2.078

GR0133006198

113,40

2.078

GR0133007204

112,54

2.078

GR0133008210

118,77

2.078

GR0133009226

119,00

2.078

GR0133010232

119,36

2.078

GR0138005716

119,57

2.078

GR0138006722

125,64

2.078

GR0138007738

126,99

2.078

GR0138008744

130,86

2.078

GR0138009759

137,44

2.078

GR0138010765

140,48

2.078

GR0138011771

142,46

2.078

GR0138012787

146,15

2.078

GR0138013793

141,29

2.078

GR0138014809

147,21

 

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων