Εκποιήσεις λόγω ανάκλησης άδειας λειτουργίας Συμμετέχοντα

 

Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων που παρακατατέθηκαν στο ΤΠΔ  σύμφωνα με την Απόφαση 21 ΔΣ ATHEXCSD (Χρηματικές ή Αυτούσιες παρακαταθήκες) Αρχείο
 

 

 

Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων που δεν εκποιήθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 21 ΔΣ ATHEXCSD Αρχείο
 

 

 

Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων αξιών ανά ημέρα εκποίησης  Αρχείο
 

 

 

Εκποιήσεις αξιογράφων άρθρου 30 ν. 4569/2018 Αρχείο
 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων