ΝΕΟ! (13/02/2020)  Οδηγίες Εγκατάστασης νέας έκδοσης "ΕΡΜΗΣ 2"

Οδηγίες εγκατάστασης
Πιστοποιητικό - AthexRootCAG2
Πιστοποιητικό - AthexSSLCertificatesCAG2
Nexus Personal Plugout 5.2.1 

 

Πληροφορίες και Οδηγίες για Εγκατάσταση Λογισμικού Σταθμών Εργασίας "ΕΡΜΗΣ" μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαμόρφωση Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ" του ΕΡΜΗΣ

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα αρχεία τύπου MS Excel τα οποία διαθέτει το ΧΑ για τη χρήση της υπηρεσίας "Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ" του ΕΡΜΗΣ, είναι αναγκαίο να ακολουθήσετε πρώτα τις παρακάτω οδηγίες για την κατάλληλη διαμόρφωση ενός ή περισσοτέρων σταθμών εργασίας.

Οδηγίες Διαμόρφωσης Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ" του ΕΡΜΗΣ
ΝΕΟ! (04/04/2017)Πρότυπα Αρχεία Τύπου MS EXCEL για συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:ΝΕΟ! (04/04/2017) Πρότυπα Αρχεία Τύπου MS EXCEL για συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Microsoft Soap Toolkit 3.0

 

Διαμόρφωση Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Γνωστοποίηση Συναλλαγών βάσει του Ν.3340/2005" του ΕΡΜΗΣ

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα αρχεία τύπου MS Excel τα οποία διαθέτει το ΧΑ για τη χρήση της υπηρεσίας "Γνωστοποίηση Συναλλαγών βάσει του Ν.3340/2005" του ΕΡΜΗΣ, είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί η διαμόρφωση ενός ή περισσοτέρων σταθμών εργασίας.

Οδηγίες Διαμόρφωσης Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας του ΕΡΜΗΣ.
ΝΕΟ! (06/06/2017)Πρότυπα Αρχεία Τύπου MS EXCEL
Microsoft Soap Toolkit 3.0

 

Διαμόρφωση Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ" του ΕΡΜΗΣ

Οδηγίες Διαμόρφωσης Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ" του ΕΡΜΗΣ
Πρότυπο Αρχείο Τύπου MS EXCEL - Νέο! 19-06-2017.
Microsoft Soap Toolkit 3.0

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων