Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (23 Οκτ 2020)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΚΟΥΕΣ 8,18 -0,24 26 76.013.737,613 67,9 1
ΒΥΤΕ 1,11 0 32 5.617.846,397 5,02 1
ΚΟΥΑΛ 0,204 -1,92 32 1.785.089,434 1,59 1
ΣΠΙ 0,338 0 22 736.721,7 0,66 1
ΙΝΤΕΚ 1,59 3,25 33 4.354.205,635 3,89 1
ΠΡΟΦ 3,62 0,42 50 21.380.069,33 19,1 1
ΙΛΥΔΑ 0,57 -1,72 44 2.063.113,906 1,84 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων