Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (5 Δεκ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΕΠΣΙΛ 9,55 -1,14 35 181.163.500 21,5975 1
ΕΝΤΕΡ 6,5 0,31 46 89.700.000 10,6937 1
ΙΝΤΚΑ 2,855 0,18 75 179.008.500 21,3406 1
ΚΟΥΕΣ 5,68 1,43 26 158.346.465,638 18,8774 1
ΚΟΥΑΛ 0,576 -0,69 27 4.252.713,062 0,507 1
ΣΠΙ 0,6 -1,32 33 2.075.554,8 0,2474 1
ΛΟΓΟΣ 1,17 0 30 1.663.740 0,1983 1
ΙΝΤΕΚ 6,11 -0,16 55 161.317.176,521 19,2316 1
ΠΡΟΦ 4,29 -0,23 54 56.473.599,897 6,7325 1
ΙΛΥΔΑ 1,33 1,92 44 4.813.932,446 0,5739 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων