Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (4 Δεκ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΡΑΙΓ 11,36 -1,56 41 138.357.414,705 5,1646 0,329
ΝΑΥΠ 1,02 0,99 26 3.052.479,05 0,1139 1
ΠΑΠ 2,28 3,64 26 16.064.046,523 0,5996 1
ΠΛΑΘ 4,2 0,12 39 71.648.498,376 2,6745 1
ΣΑΡ 8,03 0,38 49 121.263.435,099 4,5265 0,461
ΑΒΑΞ 1,57 -1,26 33 74.772.977,44 2,7911 1
ΟΛΥΜΠ 2,5 -1,96 26 26.450.677,5 0,9873 1
ΦΡΛΚ 4,125 -2,02 80 111.455.552,233 4,1604 0,648
ΒΙΟΚΑ 2,83 0 29 19.685.720,55 0,7348 1
ΜΥΤΙΛ 36,6 0 74 596.369.153,789 22,261 0,154
ΦΛΕΞΟ 8,05 0,63 33 31.530.593,556 1,177 1
ΕΛΧΑ 1,88 -0,53 16 112.872.669,069 4,2133 1
ΜΠΕΛΑ 24,64 -1,2 81 509.673.350,728 19,0249 0,188
ΑΛΜΥ 2,66 0,38 21 18.106.282,207 0,6759 1
ΚΥΡΙΟ 1,03 0,98 44 3.442.126,512 0,1285 1
ΕΛΠΕ 7,45 -1,72 20 111.301.618,807 4,1546 0,244
ΠΛΑΚΡ 15,7 0 43 112.782.903,783 4,2099 0,61
ΦΙΕΡ 0,37 -6,57 46 1.736.648,465 0,0648 1
ΜΑΘΙΟ 1,18 1,72 24 2.780.845,584 0,1038 1
ΙΚΤΙΝ 0,4695 0,32 34 18.248.965,452 0,6812 1
ΔΑΙΟΣ 3,26 -1,21 17 8.313.000 0,3103 1
ΕΛΤΟΝ 2,14 0 22 12.584.572,04 0,4698 1
ΔΡΟΜΕ 0,341 2,1 28 3.315.065,6 0,1237 1
ΜΟΗ 24,84 0,49 59 212.664.449,005 7,9383 0,131
ΣΕΝΤΡ 0,369 0,82 38 14.179.580,077 0,5293 1
ΚΡΙ 9,48 0,42 26 81.498.947,213 3,0422 1
ΙΝΤΕΚ 6,12 -0,33 55 161.581.198,086 6,0314 1
ΠΡΟΦ 4,3 -1,38 54 56.605.239,99 2,1129 1
ΕΛΙΝ 2,34 0,43 37 20.630.394,954 0,7701 1
ΣΙΔΜΑ 2,33 -0,85 19 6.012.850,122 0,2244 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων