Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (5 Αυγ 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΠΡΕΜΙΑ 1,18 -3,28 22 22.618.211,255 4,1066 1
ΠΑΠ 2,58 1,57 47 32.859.755,084 5,9661 1
ΜΠΡΙΚ 1,93 0,52 46 31.751.805,665 5,765 1
ΚΕΚΡ 1,088 -4,39 24 5.171.255,47 0,9389 1
ΟΛΥΜΠ 1,76 -3,3 36 25.783.306,56 4,6813 1
ΒΙΟΣΚ 0,612 -1,77 58 5.547.071,732 1,0071 1
ΕΛΣΤΡ 2,49 -0,8 62 28.422.653,248 5,1605 1
ΤΖΚΑ 2,13 -2,29 59 3.830.421,6 0,6955 1
ΞΥΛΚ 0,217 -2,25 30 2.277.616,593 0,4135 1
ΕΚΤΕΡ 1,165 -1,27 67 8.781.187,5 1,5943 1
ΜΙΓ 0,0281 -1,75 72 19.008.181,453 3,4512 1
ΙΝΤΚΑ 1,752 -2,67 68 63.256.389,086 11,4851 0,635
ΑΛΜΥ 1,77 -1,99 21 12.048.165,228 2,1875 1
ΠΛΑΙΣ 3,58 1,13 18 14.225.558,526 2,5828 1
ΠΕΤΡΟ 5,76 -3,03 43 17.511.966,72 3,1795 1
ΒΥΤΕ 3,12 0,32 32 15.790.703,386 2,867 1
ΙΚΤΙΝ 0,542 1,31 34 21.066.963,312 3,825 1
ΚΟΡΔΕ 0,465 -2,92 28 2.763.409,068 0,5017 1
ΚΟΥΑΛ 0,398 1,79 32 3.482.674,483 0,6323 1
ΕΛΤΟΝ 1,765 -1,67 22 10.379.331,612 1,8845 1
ΣΠΕΙΣ 8,18 -0,49 33 17.428.757,082 3,1644 1
ΑΣΚΟ 2,02 -1,94 36 9.545.241,744 1,7331 1
ΜΕΝΤΙ 3,16 -0,32 56 7.820.952,474 1,42 1
ΙΝΚΑΤ 2,19 -1,13 22 36.160.968,538 6,5655 1
ΕΣΥΜΒ 0,65 -0,91 40 3.856.704,8 0,7002 1
ΣΕΝΤΡ 0,272 0 38 10.452.156,588 1,8977 1
ΙΝΤΕΚ 3,66 -2,14 38 43.775.790,217 7,9481 1
ΠΡΟΦ 3,205 -0,77 54 41.584.968,842 7,5503 1
ΣΙΔΜΑ 1,94 -2,02 19 5.006.407,398 0,909 1
ΜΟΤΟ 2,17 0,46 45 28.562.625 5,1859 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων