Περιέχεται η ολόκληρη η ημερήσια δραστηριότητα των οργανωμένων αγορών του Χ.Α (οργανωμένη και εναλλακτική), στοιχεία συναλλαγών και στοιχεία διαπραγμάτευσης των χρεογράφων που διαπραγματεύονται καθώς και οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α, καταγράφονται και μπορούν να αναζητηθούν μέσα από τις σελίδες του ΗΔΤ.

Ενδεικτικά, στις σελίδες του ΗΔΤ περιλαμβάνονται: Αξία ημερήσιων συναλλαγών, ημερήσιες μέγιστες και ελάχιστες τιμές, ονομαστικές αξίες μετοχών,  συναλλαγές σε τεμάχια,  ποσοστιαία μεταβολή τιμών, συναλλαγές σε πακέτα, εταιρικές πράξεις της ημέρας, εταιρικές ανακοινώσεις,  μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου,  δημόσιες εγγραφές, αγορές ιδίων μετοχών, μεταβολή ποσοστών βασικών μετόχων, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.

Επιλογές

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων