Ομόλογα

ΦΟΡΘΟ1

Ονομασία ομολόγου FORTHNET Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης Forthnet A.E.

Δραστηριότητα Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών Internet.
Έτος Ίδρυσης 1995
Διεύθυνση ΑΤΘΙΔΩΝ 4
Ταχ Κωδ:17671
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλέφωνο (210)-9559000 , (210)-9559050
Telefax (210)-9559055
Ιστοσελίδα http://www.forthnet.gr
Email Ir@forthnet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο PADMANABHAN S DEEPAK (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
WARRINGTON W MICHAEL (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
LLOYD EDWIN (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MOHSIN K MAJID (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
SINGH BHAVNEET (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 960
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γεώργιος Βλαχάκης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γεώργιος Βλαχάκης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 6 Οκτ 2000
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (25 Νοε 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (25 Νοε 2011)
Σχετικά σύμβολα ΦΟΡΘΟ1
ΦΟΡΘ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 69.030.965,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων