Ομόλογα

ΜΛΣΟ3

Ονομασία ομολόγου M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων (multimedia), καθώς και ανάπτυξη και υλοποίηση έργων πληροφορικής.
Έτος Ίδρυσης 1995
Διεύθυνση ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Ταχ Κωδ:555 35
ΠΥΛΑΙΑ
Τηλέφωνο (2310)-929090
Telefax (2310)-937222
Ιστοσελίδα http://www.mls.gr
Email mail@mls.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας 157
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Βακάρος Γεώργιος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Βακάρος Γεώργιος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 13 Ιουν 2001
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (13 Μαϊ 2020)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (13 Μαϊ 2020)
Σχετικά σύμβολα ΜΛΣΟ3
ΜΛΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 7.077.690

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων