Ομόλογα

ΜΥΤΙΛΟ2

Ονομασία ομολόγου METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.

Δραστηριότητα Διεθνής εμπορία μετάλλων.
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6877300
Telefax (210)-6877400
Ιστοσελίδα www.metlengroup.com
Email ir@metlengroup.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΣΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (B ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Λ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΥΡΑΚΗ Ν ΚΩΝ/ΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΙΛΑΒΙΟΣ Α ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 6530
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νικόλαος Λάττας
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Νικόλαος Λάττας
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Ιουλ 1995
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΥΤΙΛΟ2
ΜΥΤΙΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 5.244.105.608,7

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων