Εκδότριες εταιρείες

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο 'Ομιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στις εταιρίες προς εισαγωγή και στις ήδη εισηγμένες εταιρίες. 

 

Νέες εισαγωγές

Εισηγμένες εταιρείες

Μη Εισηγμένες εταιρείες

Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να εντάξουν τις κινητές τους αξίες για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορούν να αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό  για  τις προϋποθέσεις και την διαδικασία  εισαγωγής στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι εισηγμένες εταιρίες έχουν  πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως  Listings Service Desk, HERMES, AξΙΑLine, AXIA e-Shareholders' Meeting, Υπηρεσίες Γενικών Συνελεύσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υπηρεσίες Μητρώου, Υπηρεσίες Μετοχολογίου, καθώς και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Οι μη εισηγμένες εταιρείες μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες εφαρμογές της ATHEXCSD

 

Επικοινωνείστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας Τμήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης Εκδοτριών
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
+30 210 33 66 426
iss@athexgroup.gr
   

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων