Τιμολογιακή Πολιτική της Non Display Υπηρεσίας

A. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NON DISPLAY ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Data Vendor/Subvendor/Μέλος ATHEX (υπόχρεοι σε σταθερή ετήσια συνδρομή):  Για δική του χρήση (εσωτερική χρήση), δεν εφαρμόζονται χρηματιστηριακές χρεώσεις ATHEX για τη χρήση Non Display Data.
  • Χρήση Non Display Data με 15λεπτη καθυστέρηση: Δεν εφαρμόζονται χρηματιστηριακές χρεώσεις ATHEX για τη χρήση Non Display Data με 15λεπτη καθυστέρηση.
  • Εταιρικοί Πελάτες του Data Vendor/Subvendor ATHEX: Η υπηρεσία Non Display που παρέχεται από εταιρικό πελάτη Data Vendor/Subvendor δεν υπόκειται σε χρηματιστηριακές χρεώσεις από το ATHEX, εφόσον γίνεται αναμετάδοση Non Display Data προς άτομα που είναι συνδρομητές της πληροφορίας του ATHEX. σε πραγματικό χρόνο (αυτό σημαίνει ότι εάν όλοι οι χρήστες που λαμβάνουν Non Display Data λαμβάνουν επίσης και την αρχική πληροφορία του ATHEX). Συνεπώς, εάν υπάρχουν τελικοί χρηστές οι οποίοι λαμβάνουν μόνο Non Display Data, τότε υφίστανται χρηματιστηριακές χρεώσεις από το ATHEX.

Η χρήση Non Display πληροφορίας σχετικά με τα ακόλουθα venues παρέχεται δωρεάν από το ATHEX:

  • ENAX (Εναλλακτική Αγορά ATHEX)
  • XECM (Εναλλακτική Αγορά ΧΑΚ)
  • ΑΑΡΑ: ΑΡΑ@ΑΤΗΕΧ

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική Non-Display που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Απριλίου 2024 

Β. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NON DISPLAY DATA ΤΟΥ ATHEX


Χρεώσεις Non Display

Επίσης, σας παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα ATHEX MIFID II Disaggregated Non Display Προϊόντα:

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων