Ανακοίνωση της Alpha Asset Management A.Ε.Δ.Α.Κ. για Reverse Split του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό»

 

                                                                                                                   14.06.2016

 

 

Σε συνέχεια της από 10 Ιουνίου 2016 σχετικής ανακοινώσεως, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η τιμή  εκκίνησης (τιμή προσαρμοσμένου μεριδίου μετά την εταιρική πράξη), την 21.06.2016, ορίζεται σε EUR 16,34.

 

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία, οι μεριδιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τηλ. 210 326 2948.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων