ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γνωστοποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά την 502η/31.08.2012 Συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Αλμπάνη στη θέση του παραιτηθέντος κ. Άνθιμου Θωμόπουλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

Ανδρέας Αθανασόπουλος, Πρόεδρος

Μιχαήλ Οράτης, Αντιπρόεδρος

Ευστράτιος Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος

Παύλος Μυλωνάς, Μέλος

Νικόλαος Αλμπάνης, Μέλος

Ιωάννης Μαυρικόπουλος, Μέλος

Ευάγγελος Σοφός, Μέλος


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων