ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Δ.Α.Κ.

Ανακοίνωση

 Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management  Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως εκδότης και διαχειριστής του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “NBGAM ETF Greece & Turkey 30 – Μετοχικό”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, από 29/08/2011 έως 01/09/2011, δεν είναι δυνατή η διαπραγμάτευση του εν λόγω Διαπραγματεύσιμου  Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω επίσημης αργίας του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.

 

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων