Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά την 490η/15.04.11 Συνεδρίασή του εξέλεξε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αχιλλέα Κοντογούρη, ως νέο Πρόεδρο τον κ. 'Aνθιμο Θωμόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Ε.Τ.Ε., και ως Αντιπρόεδρο τον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, Γενικό Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής Ε.Τ.Ε.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων