Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/08/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS395363005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,58 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,11 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,04 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,26 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας σε είδος και μετρητά. Η επιστροφή σε είδος, θα πραγματοποιηθεί με τη μεταβίβαση από την εταιρία προς τους μετόχους, μετοχών εισηγμένων στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κυριότητάς της και συγκεκριμένα μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», με αναλογία μία (KO) μετοχή της εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» για κάθε εκατό (KO) μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.».

Οι μετοχές της εταιρίας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» (GRS372003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,10 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 85.740.300 νέες (ΚΟ) μετοχές, σε αναλογία αντικατάστασης 4 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 85.740.300 (KO)  μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η  08/08/2019.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 2.808.300 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (GRS247003007) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 8.424.900 (ΚΟ) μετοχές.


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων