Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/11/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι 13.191.620 (ΚΑ) μετοχές της εταιρίας «YALCO -  ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», μετατρέπονται σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές, όντας σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 13.191.620 (ΚO) μετοχές, με νέο κωδικό ISIN GRS249003005.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α. σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Οι μετοχές των εταιρειών «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» με στάθμιση 21% και «ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» με στάθμιση 44%.

  • FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

  • Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» με στάθμιση 21%.

  • Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη σε μηδενική τιμή χωρίς άμεση αντικατάσταση.


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων