Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές - χρηματικές διανομές για τις 27/05/2020.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση των δεικτών των αγορών του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των δεικτών, αναφορικά με τη διαχείριση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που την Τρίτη 26 Μαϊου συμπληρώνει 10 εργάσιμες ημέρες.

Οι Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού τόσο των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. όσο και των Δεικτών FTSE/X.A προβλέπουν την αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας από τη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχει σε μηδενική τιμή, προκειμένου η επίδραση της διαγραφής της να μπορεί να αποτυπωθεί αντιπροσωπευτικά για τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και τους εκδότες προϊόντων που παρακολουθούν τους δείκτες.  

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ως συνέπεια της μηδενικής τιμής της μετοχής στη σύνθεση των δεικτών, η τιμή κλεισίματος του κάθε δείκτη την Τρίτη 26 Μάϊου, και η τιμή εκκίνησης του την Τετάρτη 27 Μάϊου, θα διαφέρουν κατά το βάρος των μετοχών της εταιρείας στη σύνθεσή  του.
 • Στους δείκτες όπου απαιτείται άμεση αντικατάσταση της μετοχής (Γενικός Δείκτης, Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη, Δείκτης ATHEX Select), αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά το κλείσιμο των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης σχετικά με την επικείμενη αντικατάσταση.
 • Η επιλογή του αντικαταστάτη γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία των κατά περίπτωση Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογιασμού των δεικτών με βάση τις τιμές κλεισίματος της Δευτέρας 25 Μάϊου.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στις συνθέσεις των δεικτών είναι οι ακόλουθες:

 • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 0,03%, όση και κατ' επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής της μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Αντικατάσταση μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, των μετοχών της εταιρείας από τις μετοχές της εταιρείας «Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 49% και capping factor 1.0.

 • Δείκτης ATHEX Select

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 0,83%, όση και κατ' επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Αντικατάσταση μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, των μετοχών της εταιρείας από τις μετοχές της εταιρείας «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. ? Δ.Ο.Ε.Ε» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 70% και capping factor 1.0.

 • FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 0,02%, όση και κατ' επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Δεν πραγματοποιείται άμεση αντικατάσταση των μετοχών εταιρείας στη σύνθεση του δείκτη.

 • FTSE/X.A. Τεχνολογίας

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 2,09%, όση και κατ' επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Δεν πραγματοποιείται άμεση αντικατάσταση των μετοχών εταιρείας στη σύνθεση του δείκτη.

 • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 18%.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών «Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» που θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου 2020:

Διαγραφές Ομολόγων

 • Ομόλογο λήξης 10/07/2021 της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» με αξία έκδοσης €4.0εκ και κωδικό ISIN «GRC422116743»
 • Ομόλογο λήξης 31/08/2022 της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» με αξία έκδοσης €6.0εκ και κωδικό ISIN «GRC4221178Β3»
 • Ομόλογο λήξης 25/07/2024 της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» με αξία έκδοσης €6.7εκ και κωδικό ISIN «GRC4221197B3»
Οι διαγραφές των ομολόγων από τη σύνθεση των δεικτών θα πραγματοποιηθεί σε μηδενική τιμή.

Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων