Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

- Ιδιωτική Επιχείρηση

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο OPTRONICS

TECHNOLOGIES (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52530/01ΝΤ/Β/02/205) με έδρα το Μοσχάτο

Αττικής, προσκαλεί τους κκ Μετόχους, σύμφωνα με το ν.2190 και το Καταστατικό

της Εταιρίας και μετά από απόφασή του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26

Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00μμ, στα γραφεία της εταιρείας στη

διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων(Ισολογισμός, Κατάσταση

αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίων

κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί

των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο

αυτών, της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσης για τη

χρήση 2018.

3)Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2019

και καθορισμός της αμοιβής τους.

4)Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018.

5)Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019

6)Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κκ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει:

1.Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο

Σύστημα Άυλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό

Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ.

2.Να καταθέσουν στην Εταιρεία ή να αποστείλουν με fax (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

 υπόψη κας Μαρίας Παπαστεργίου, τηλ.: 210-9837121, fax: 210-9834814) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απότην ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

3.Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα

αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να εκπροσωπηθεί από τρίτο πρόσωπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων