Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Ανακοίνωση -Ανασυγκρότησης σε σώμα- Επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους

Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης σε Σώμα των μελών του ΔΣ-Επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους

Η Διοίκηση της ανώνυμης  εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ν. 3016/2002,  όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του Χ.Α.,  ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 11.07.2019, ενέκρινε τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιορδάνη Αϊβάζη από μη εκτελεστικό σε  ανεξάρτητο πλέον μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου. Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου 2019 ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,  Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος,

3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,

4. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Μιχαήλ Κατούνας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Δέσποινα–Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

9. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γνωστοποιείται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών  συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης υπερκάλυπτε  τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο κατά την αρχική εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2018 όσο και σήμερα.

Κηφισιά, 12 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση επανακαθορισμός ιδιότητας

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων