Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

 

Η διοίκηση της ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ αναβολής εκ της 24/6/2019 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 12η Ιουλίου 2019, εξέλεξε το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανανεώνοντας την θητεία όλων των σημερινών μελών του για τρία (3) ακόμα χρόνια και όρισε τα 2 ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε αυθημερόν σε συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες ως εξής:

 
1. Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2. Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

3. Γεωργία Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος.

4. Σταύρος Αντωνόπουλος του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος.

6. LucianoGiovanni De Portu του Mario, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7.  Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί το 2022.

 
Μάνδρα, 12/7/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων