Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» γνωστοποιεί ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εξελέγη με ομόφωνη απόφαση των μετόχων κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2019 και το οποίο έχει ως εξής:

  • Βασίλειος  Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
  • Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
  • Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
  • Δημήτριος Λεβαντής του Αθανασίου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
  • Αθανάσιος Σκαμαγκούλης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
  • Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
  • Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε εξαετής, αρχομένη από την εκλογή του και λήγουσα την 11/07/2025, μπορεί να παραταθεί όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 30/9/2025.

Πεύκη Αττικής, 12 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων