Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Unibios Ανώνυμος Εταιρία  Συμμετοχών ανακοινώνει ότι περιήλθαν στην εταιρία δηλώσεις για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3556/2007  που έχουν ως εξής:

(1)    Ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας  ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων  ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019 ελέγχει  άμεσα 2.630.884 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 16,83% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΕ ελέγχει 633.709 μετοχές της εταιρίας μας που αντιστοιχούν σε 4,05% των δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν των παραπάνω ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος ελέγχει έμμεσα και άμεσα 3.263.593 μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν σε 3.263.593 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,88% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την προηγούμενη δήλωση μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου από 30.01.2019 ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος κατείχε 14,08% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας (8,44% άμεσα και 5,64% 'έμμεσα).

(2)    Η εταιρία «Ήφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μετάλλων»  (Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ) μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 30.01.2019 η Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ κατείχε άμεσα 5,64% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας.

(3)    Η εταιρία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Διοικητικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»  μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019,  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 30.01.2019 η Αντώνιος Σβορώνος και Συνεργάτες  κατείχε έμμεσα 5,64% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας μέσω της Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ.

(4)    Η κυρία Βασιλική Τεολόγλου μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019,  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 28.03.2013 η κυρία Τεολόγλου κατείχε άμεσα 6,45% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας.

(5)    Ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος μας  ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019 ελέγχει άμεσα 2.714.958 μετοχές της εταιρίας μας (που αντιστοιχούν σε 17,37% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της «ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ελέγχει 723.052 μετοχές της εταιρίας μας που αντιστοιχούν σε 4,63% των δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν των παραπάνω ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος ελέγχει έμμεσα και άμεσα 3.438.010  μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν σε 3.438.010  δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την προηγούμενη δήλωση μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου από 23.03.2016 (και την από 13.03.2017 ανακοίνωση) ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος κατείχε έμμεσα και άμεσα 21,76% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας και άμεσα ποσοστό 8,91% των δικαιωμάτων ψήφου ενώ  έμμεσα μέσω της ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΕ κατείχε ποσοστό 12,80%.

(6)    Η εταιρία «ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μας ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 19.10.2018 και την ανακοίνωση της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, που εκδόθηκε σήμερα 18.09.2019,  δεν κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Με βάση προηγούμενη δήλωση από 23.0302016 και την από 13.03.2017 ανακοίνωση η Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες  κατείχε άμεσα 12,91% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων