Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
 
  H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 04/12/2019 πραγματοποιήθηκε η αναβλητική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/11/2019, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 64,94 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 989.738 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 1.524.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκε και ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί η κατωτέρω απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα: Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού κατά το Ν. 4548/2018
 
Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στα σχέδια αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com .
 
 
Οινόφυτα, 04/12/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων