Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

 Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2020:


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δημοσιευθήκαν στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (athexgroup.gr) και της εταιρείας (groupiaso.gr), την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.


ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

• Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date : Δευτέρα, 15 Ιουνίου2020

• Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

• Η καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή πραγματοποιήθηκε: Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, από την Τράπεζα Πειραιώς


ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στην έδρα της εταιρείας.


Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων