Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης σύστασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Εταιρία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαίου 2021 και κατόπιν σχετικής απόφασης υπ. Αριθμ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και συγκεκριμένα τον κο Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κο Αντώνιο Μούζα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κο Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος της υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…}  ΑΔΤ, του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

3.  Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λήγει όπως και του ΔΣ στις 16/6/2023.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων