Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ανακοινώνει ότι το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που εκλέχθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την από 7/6/2021 απόφασή του, ως ακολούθως:

 

 1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
 3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας               Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης     Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)
 6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος          Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη             Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη      Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου        Μέλος του ΔΣ  (Μη εκτελεστικό)

 

Η θητεία του ΔΣ είναι 6ετής και λήγει στις 6/6/2027.

Τα ανωτέρω Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την έκτακτη ΓΣ της 7/6/2021 πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Αρθ.9 του Ν.4706/2020 .

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Επιτροπή Ελέγχου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την   συνεδρίαση της 7/6/2021 όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις αποφάσεις  της έκτακτης ΓΣ της 7/6/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν.3016/2020 και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, όρισε τον Πρόεδρό της και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη: 

 

 1. Πρόεδρος - Αθανάσιος Κουκουλίτσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 2. Μέλος - Νικολέττα Μπασδέκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 3. Μέλος  - Παναγιούλα Γεωργιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

 

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων