Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»

 

Σε συνέχεια της από 31/03/2021 ανακοίνωσής της εταιρείας «Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ» σχετικά με την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4738/2020, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης που υπέγραψε την 30/03/2021 με την πλειοψηφία των πιστωτών της, σας ενημερώνουνε ότι:

Στις 26.05.2021 συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η αίτηση εξυγίανσης της εταιρείας «Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ». Κατά τη συζήτηση της αίτησης άσκησαν πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της αποδοχής της αίτησης, ο εγγυητής, οι εργαζόμενοι, οι εταιρείες του ομίλου ΓΕΔ και οι εταιρείες του ομίλου QUEST που συμβάλλονται στη συμφωνία. Κύρια παρέμβαση για την απόρριψη της αίτησης, άσκησαν η Do Value (εκπροσωπούσα την Εθνική), ο ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Δημόσιο, η ΠΑΕΓΑΕ και η ΕΥΔΑΠ.

Στις 31/05/2021, έκλεισε ο φάκελος της υπόθεσης και η εταιρεία αναμένει την έκδοση απόφασης. Η εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση  με την έκδοση απόφασης.

 

Αιγάλεω, 10 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων