Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2020:

  • Ο κ. Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος, απέκτησε στις 03.08.2021, 1.094 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 12,187.12 ευρώ.
  • Η PRESKONGO LIMITED, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Saroch, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 03.08.2021, 46.903 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 522.497,61 ευρώ.
  • Η κα. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 03.08.2021, 384 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 4.277.75 ευρώ.
  • Ο κ. Βάιος Καραντίνος, Chief Retail Officer, απέκτησε στις 03.08.2021, 445 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 4,957.28 ευρώ.
  • Ο κ. Ματθαίος Ματθαίου, Operations Director, απέκτησε στις 03.08.2021, 39 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 434,46 ευρώ.
  • Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, απέκτησε στις 03.08.2021, 225 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 2.506,49 ευρώ.

 

Αθήνα 06.08.2021

ΟΠΑΠ Α.Ε.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων