Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 25η /8/2021 οι κατωτέρω συναλλαγές επί των μετοχών της εταιρείας και μεταβολές ποσοστών των δικαιωμάτων ψήφου:  

  1. Ο κ. Γιώργος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, προέβη σε αγορά 2.033.763 μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 0,10€. Κατόπιν αυτού, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Γ. Πολίτη μεταβλήθηκαν και από 289.500 (1,96%) ανήλθαν σε 2.323.263 (15,71%).
  2. Ο κ. Αλέξανδρος Μπίλλης, Μέλος Δ.Σ. της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, προέβη σε πώληση 2.033.763 μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 0,10€. Κατόπιν αυτού, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Α. Μπίλλη μεταβλήθηκαν  και από 3.875.903 (26,20%) κατήλθαν σε 1.842.140 (12,45%)».

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων