Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

 

 

 

Η «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 01.09.2021 αποφάσισε μεταξύ άλλων τη διεύρυνση του εκλεγμένου από την από 31.03.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή της κυρίας Πολυξένης Καζόλη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

 

(α) Εμμανουέλα Βασιλάκη του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος,

(β) Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

(γ) Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

(δ) Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Εκτελεστικό Μέλος,

(ε) Δημήτριος Μαγγιώρος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος,

(στ) Σπυρίδων (Σπύρος) Φλέγγας του Σοφοκλή, μη Εκτελεστικό Μέλος,

(ζ) Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Άγγελου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

(η) Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

(θ) Νικόλαος Γουλής του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

(ι) Πολυξένη Καζόλη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων