Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Δημοσιοποίηση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 31/12/2021

Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, στο πλαίσιο οικείας κανονιστικής απόφασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ως εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους στη μη ρυθμιζόμενη/ οργανωμένη αγορά του ΧΑΚ, δημοσιοποιεί, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τη συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς μετοχικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021.

  

Θεσσαλονίκη, 14/01/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

 

 

Επισυνάπτεται η συγκεντρωτική κατάσταση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων