Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Lavipharm:  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 

 

Παιανία, 30 Ιουνίου 2022 – H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την απαραίτητη απαρτία καθώς συμμετέχει ποσοστό  61,79% των Μετόχων.

 

H Γενική Συνέλευση ξεκίνησε τις εργασίες της με το καλωσόρισμα του μη Εκτελεστικού Προέδρου κ. Μηνά Τάνες, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιτυχή λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Lavipharm, δηλώνοντας: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του ομίλου και περήφανοι για την απόδοση των δραστηριοτήτων μας. Παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας και σε όσα μας έχουν μέχρι σήμερα καταξιώσει και συνεχίζουμε δυναμικά την ανοδική πορεία που καταγράφουμε».

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., δήλωσε : «Με αφορμή τη φετινή Γενική Συνέλευση, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει όλοι για την πετυχημένη υλοποίηση του νέου στρατηγικού μας πλάνου. Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, τις προκλήσεις που συνεχώς αντιμετωπίζουμε στη διακίνηση αγαθών και την αγορά πρώτων υλών, τα οικονομικά αποτελέσματα μας για το 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να παραμένουμε πιο προσηλωμένοι από ποτέ στην επίτευξη της στρατηγικής μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και θέτουμε νέους στόχους για την ανάπτυξη του Ομίλου Lavipharm και την περαιτέρω εδραίωση της θέσης που έχουμε κατακτήσει στο χώρο μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς».

 

Για τον καθιερωμένο απολογισμό εργασιών του έτους, το λόγο έλαβε ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, COO και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε : «Σε μια χρονιά προκλήσεων, καταφέραμε να διαχειριστούμε την κρίση και να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών του Ομίλου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή μας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας και να δίνουμε δυναμικά το «παρών», αναδεικνύοντας κι εξελίσσοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Lavipharm».

 

Στη συνέχεια, ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, CFO του Ομίλου, αναφερόμενος στην οικονομική πορεία του Ομίλου τόνισε ότι «το 2021 η Lavipharm σημείωσε αύξηση Πωλήσεων, βελτίωση Καθαρής Θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού, παρά τις συνεχείς προκλήσεις λόγω της πανδημίας». Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις , μετά την αφαίρεση των rebates και clawbacks, ανήλθαν σε Ευρώ 39,7 εκατ. έναντι Ευρώ 37,6 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5%. Η Καθαρή Θέση σημείωσε βελτίωση κατά Ευρώ 1,7 εκατ., ενώ ο Όμιλος, λόγω της λειτουργικής του κερδοφορίας, μείωσε περαιτέρω τον τραπεζικό του δανεισμό κατά το ποσό των Ευρώ 2,2 εκατ., συνεχίζοντας την πρακτική που ακολουθεί σταθερά την τελευταία πενταετία.

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητη μεικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Κατόπιν ψηφοφορίας, εκλέχθηκαν οι κκ. Δημήτριος Χριστόπουλος, Χρήστος Διαμαντόπουλος και Αντώνιος Πολυκανδριώτης αντιστοίχως. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια και λήγει την 30.06.2023.

 

Τέλος, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά Ευρώ 81.037.877,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από Ευρώ 1 σε Ευρώ 2,58645738, παρέχοντας τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 127.010.804,00 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από Ευρώ 2,58645738 σε Ευρώ 0,10 με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, παρέχοντας αντίστοιχα τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος, εγκρίθηκε η αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από Ευρώ 0,10 έκαστη μετοχή σε Ευρώ 0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010  κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1), παρέχοντας τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση και έγκριση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Με πορεία 110 ετών, η Lavipharm είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα. 

 

 

###

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κατερίνα Φραγκιουδάκη

Lavipharm

Τηλ. 210 6691 106

communications@lavipharm.com

Δελτιο Τυπου ΓΣ

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων