Υπηρεσίες και λύσεις

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχοντας ενσωματώσει τα συμπεράσματα από την ευρωπαϊκή κι ελληνική πραγματικότητα, παρέχει μια ευρεία γκάμα από υπηρεσίες και λύσεις προς οργανισμούς κι επενδυτές.

Στο πεδίο των προϊόντων τεχνολογίας, μέσα από την εσωτερική ανάπτυξη υπηρεσιών, στο πεδίο της στατιστικής πληροφόρησης, με μια συνεχώς εμπλουτιζόμενη και δυναμική πρόσβαση σε προϊόντα πληροφόρησης, καθώς και στο πεδίο της εκπαίδευσης, μέσα από τη λειτουργία της ATHEX Academy.

Υπηρεσίες τεχνολογίας ATHEX

Εκπαίδευση

Στατιστικά προΪόντα

 

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών βασικός μας στόχος, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης σε κάθε ενδιαφερόμενο αναφορικά με θέματα κεφαλαιαγορών, καθώς και η διαμόρφωση και η υποστήριξη της πολιτικής πιστοποιήσεων που υποστηρίζει ο Όμιλος. Ενημερωθείτε τώρα.

Μια ευρεία γκάμα στατιστικών στοιχείων διατίθεται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των αναβαθμισμένων και συνεχώς εμπλουτιζόμενων προϊόντων στατιστικής πληροφόρησης του Χ.Α. που αφορούν στη δραστηριότητα των Οργανωμένων αγορών, της Εναλλακτικής αγοράς, των Ξένων αγορών (με τις οποίες έχει συνάψει συνεργασία ο Όμιλος), καθώς και των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων