Τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής, σχετικά με το διμερή διακανονισμό συναλλαγών εκτός αγοράς (OTC)

Ημέρες λειτουργίας Οι ημέρες λειτουργίας του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το ημερολόγιο συναλλαγών της ΕΛ.ΚΑ.Τ.
Ωράριο λειτουργίας 09:00 - 20:00 (τοπική ώρα) 08:00 - 19:00 (Central European Time-CET)
 

 

Α. Σχετικά με το διμερή διακανονισμό εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ημεδαπών αξιών

 Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού
Εισαγωγή εντολών από Συμμετέχοντες 09:00 - 20:00   08:00 - 19:00 (CET)
Εισαγωγή εντολών έναντι χρημάτων με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : SD 17:10 (τοπική ώρα) SD 16:10 (CET)

Εισαγωγή εντολών χωρίς ταμειακή κίνηση με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως :

SD 18:14 (τοπική ώρα) SD 17:14 (CET)

Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής με Ημερομηνία Συναλλαγής 2 εργάσιμες ημέρες

2 εργάσιμες ημέρες (ΗΕ - ΗΣ <=2)

Μέγιστη διαφορά Ημερομηνία Εισαγωγής με προγενέστερη της σημερινής Αιτούμενης Ημερομηνίας Διακανονισμού 60 εργάσιμες ημέρες

60 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΕ <=60)
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΣ <= 2)
 Αντιστοίχιση (ταύτιση) εντολών

Κύκλοι αντιστοίχισης εντολών διακανονισμού εκτελούνται είτε με την εισαγωγή νέας εντολής διακανονισμού, είτε με την τροποποίηση σε πεδίο ταύτισης εντολής που έχει ήδη εισαχθεί

09:00 - 19:30  (τοπική ώρα)

08:00 - 18:30 (CET) 

Ποσό ανοχής κατά την ταύτιση

2 EUR, για ποσά διακανονισμού έως και 100.000 EUR, και

25 EUR, για ποσά διακανονισμού από 100.000,01 EUR και άνω

 Διακανονισμός
Κύκλοι Διακανονισμού έναντι χρημάτων

09:30 - 17:25 (τοπική ώρα)

08:30 - 16:25 (CET)

Κύκλοι Διακανονισμού εκτελούνται ανά 1 ώρα.

Η EΛΚΑΤ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους.    

Κύκλοι Διακανονισμού χωρίς χρήματα

09:30 - 18:25 (τοπική ώρα)

08:30 - 17:25 (CET)

Μέγιστος αριθμός ημερών μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα

20 εργάσιμες ημέρες για μη αντιστοιχισμένες εντολές ή

60 εργάσιμες μέρες για αντιστοιχισμένες εντολές από την αιτούμενη ημερομηνία διακανονισμού ή την τελευταία τροποποίηση της εντολής ανάλογα πια κίνηση έγινε τελευταία

 

 

Β. Σχετικά με το διμερή διακανονισμό εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στο πλαίσιο συνδέσεων

 Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού
Εισαγωγή εντολών από Συμμετέχοντες 09:00 - 20:00   08:00 - 19:00 (CET)
Εισαγωγή εντολών έναντι χρημάτων με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : SD 13:00 (τοπική ώρα) SD 12:00 (CET)
Εισαγωγή εντολών χωρίς ταμειακή κίνηση με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : SD 16:00 (τοπική ώρα) SD 15:00 (CET)
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής (ΗΕ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΕ - ΗΣ <=2)
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Εισαγωγής (ΗΕ) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΕ <=2)
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΣ <= 2)
 

 

Γ. Σχετικά με το διακανονισμό κατ' εντολή Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς

 Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού
Εισαγωγή εντολών έναντι χρημάτων με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : SD 17:20 (τοπική ώρα) SD 16:20 (CET)
Εισαγωγή εντολών χωρίς ταμειακή κίνηση με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : SD 18:10 (τοπική ώρα) SD 17:10 (CET)

Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής (ΗΕ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ)

2 εργάσιμες ημέρες (ΗΕ - ΗΣ <=2)

Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Εισαγωγής (ΗΕ)

2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΕ <=2)

Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ)

2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΣ <= 2)
 Αντιστοίχιση (ταύτιση) εντολών

Κύκλοι αντιστοίχισης εντολών διακανονισμού εκτελούνται είτε με την εισαγωγή νέας εντολής διακανονισμού, είτε με την τροποποίηση σε πεδίο ταύτισης εντολής που έχει ήδη εισαχθεί

09:00 - 19:30  (τοπική ώρα)

08:00 - 18:30 (CET) 

Ποσό ανοχής κατά την ταύτιση

0,00€

 Διακανονισμός
Κύκλοι Διακανονισμού έναντι χρημάτων

09:30 - 17:25 (τοπική ώρα)

08:30 - 16:25 (CET)

Κύκλοι Διακανονισμού εκτελούνται ανά 1 ώρα.

Η EΛΚΑΤ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους.  

Κύκλοι Διακανονισμού χωρίς χρήματα

01:00 - 18:25 (τοπική ώρα)

00:00 - 17:25 (CET)

Μέγιστος αριθμός ημερών μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα

0 εργάσιμες ημέρες

 

 

Τα παραπάνω έχουν ισχύ από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων