Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/04/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 34.605 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FORTHNET Α.Ε.» (GRS406003004), που προέκυψαν από την μετατροπή 34.605 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 343.582.558 (ΚΟ) μετοχές ενώ το σύνολο εισηγμένων ομολογιών (GRC406116ΑF5) στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 263.560 ομολογίες, μετατρέψιμες σε  (ΚΟ) μετοχές.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων